Dùng kế đuổi vương gia

69. Dùng kế đuổi vương gia

Vua Tống Chân Tông mắc bệnh nặng, nằm liệt trên giường. Tể tướng Lý Địch cùng với các đại thần cùng nhau túc trực, phụng sự Chân Tông, nên đã ở lại ngay trong nội điện. Lúc đó Thái tử tuổi còn nhỏ, Lý Địch và các quan ở lại trong cung là để phò tá Thái tử, đề phòng những bất trắc có thể xảy ra.

Bát vương Triệu Nguyên Nghiêm là người quyền thế, tâm địa phản phúc đang muốn cướp ngôi. Trong lần Chân Tông bị bệnh này, Triệu Nguyên Nghiêm mượn cớ thăm hỏi bệnh tình của Hoàng đế, cũng ở lại ngay trong cung, suốt ngày không ra ngoài. Lý Địch và các đại thần lo lắng, nếu chẳng may Chân Tông bệnh tình nguy kịch thì Triệu Nguyên Nghiêm rất có thể can dự vào việc triều chính, lúc đó địa vị của Thái tử càng bị lung lay. Nhưng trong lúc gấp gáp mọi người lại nghĩ không ra biện pháp gì để yêu cầu Triệu Nguyên Nghiêm ra khỏi cung.

Hôm đó, đúng vào ngày các công sai Viện Hàn Lâm khiêng vào trong cung một bình nước sôi bằng vàng. Sau khi nhìn thấy, Lý Địch liền hỏi xem là có chuyện gì. Những người khiêng nói rằng đó là nước sôi mà Bát vương gia cần. Lý Địch nghe thấy vậy, trong óc nảy ngay ra một kế.

Những người hầu kia mang nước uống trong bình vàng đến cho Triệu Nguyên Nghiêm. Ông ta vừa nhìn thấy thì giật thót mình, cho rằng nhất định có người đã bỏ thuốc độc vào, trong lòng vô cùng sợ hãi, liền dời khỏi cung chuồn ngay về nhà.

Tể tướng Lý Địch đã dùng phép thuật, bùa chú gì, hay lạm dụng mưu ma quỷ kế hiểm hóc thế nào mà đuổi được Bát vương gia?

Giải đáp:

Chỉ là một mẹo hết sức thông thường, song cực kỳ tinh vi - đánh thẳng vào thói đa nghi ham sống sợ chết của Bát vương:

Ông lấy ngay một cái bút lông ở trên án thư thò vào trong bình quấy mạnh lên, làm cho nước trong bình đen kịt, sau đó gọi mọi người có mặt đến xem và dặn dò họ mấy câu cần thiết để ứng phó.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Đố khéo giảng hay nâng cao trí tuệ
  • Tác giả: Thái Quỳnh Tân
  • Nhà xuất bản: Văn hóa thông tin, 2007
  • Nguồn: TVE, tamnt07
"Like" us to know more!