Dùng giấy thiếc (giấy trong bao thuốc lá) tẩy vết cáu chè

372. Dùng giấy thiếc (giấy trong bao thuốc lá) tẩy vết cáu chè

Trên mặt bàn của các loại bàn chè có dán lớp chống lửa, pha chè lâu ngày, nước chè bám trên mặt bàn để lại những vết cáo bẩn. Để xoá đi những vét bẩn này, ta có thể rắc lên trên mặt bàn một ít nước rồi dùnggiấy thiếc trong bao thuốc lá lau đi lau lại, sau đó dùng nước để rửa, vết cáu bẩn của chè sẽ hết. cách này có thể dùng lau rửa ly chén vv...

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 800 mẹo vặt trong cuộc sống hàng ngày
  • Tác giả: Ngô Bích Thuận
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!