Dùng gan lợn sống để hàn nồi bằng sắt thép bị thủng

435. Dùng gan lợn sống để hàn nồi bằng sắt thép bị thủng

Nếu nồi bằng sắt thép bị thủng, ta có thể dùng gan lợn sống trộn với đất sét, quấy thành bùn rồi trát vào chỗ bị thủng, nồi hàn theo cách này càng nấu càng chắc.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 800 mẹo vặt trong cuộc sống hàng ngày
  • Tác giả: Ngô Bích Thuận
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!