Dùng đầu lọc thuốc lá giặt rèm lưới

426. Dùng đầu lọc thuốc lá giặt rèm lưới

Khi giặt rèm lưới, nếu như trong nước xà phòng ta cho thêm một vài cái đầu lọc thuốc lá, hiệu quả sẽ tốt hơn giặt xà phòng bình thường.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 800 mẹo vặt trong cuộc sống hàng ngày
  • Tác giả: Ngô Bích Thuận
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!