Dùng đầu óc để suy xét vấn đề

Dùng đầu óc để suy xét vấn đề

Chúng ta đang sống trong một xã hội năng động, thay đổi phức tạp. Một số người vô cùng đau khổ khi lâm vào cảnh cùng quẫn bởi những vấn đề phức tạp. Nhưng một người nếu muốn xây dựng được lòng tự tin thì không thể không suy nghĩ thấu đáo những việc phức tạp khó khăn, vì không dùng đầu óc thì sẽ không thể tiến bộ được.

Tính phức tạp của vấn đề và tính đa dạng của thông tin làm cho nhiều người cảm thấy sợ. Họ thà làm mọi việc theo cảm giác chứ không muốn vận dụng đầu óc. Điều này làm cho khả năng sai lầm tăng lên rất nhiều. Càng đối mặt với vấn đề phức tạp, càng tích cực tìm tòi suy xét, nhằm có được kết luận khách quan, như thế thì khả năng thành công sẽ tăng lên rất nhiều. Nói cho cùng, không ngừng thành công mới là nền tảng vững chắc của tự tin.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 101 kinh nghiệm thành đạt trong cuộc sống
  • Tác giả: Hoàng Thanh
  • Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!