Dây ăng-ten ngoài nhà không nên cao quá

405. Dây ăng-ten ngoài nhà không nên cao quá

Việc dùng ti-vi đã rất phổ biến, việc dùng ăng-ten ngoài nhà cho ti-vi cũng rất cần. Nhưng độ cao của ăng-ten, không phải càng cao càng tốt.

Bởi vì ăng-ten ngoài nhà dễ bị sét đánh, dòng điện cực mạnh của sấm sét có thể truyền theo ăng-ten vào nhà làm cho dây ăng-ten bật khỏi ti-vi treo lơ lửng ở trong nhà, hiện tượng phóng điện cực mạnh có thể huỷ hoại các đồ vật ở trong nhà và gây nguy hiểm cho con người. Dây ăng-ten ngoài nhà càng cao thì cơ hội bị sét đánh càng nhiều. Cho nên dây ăng-ten ngoài nhà không nên cao quá. Dây ăng-ten trong phòng thì an toàn. Nếu mắc dây ăng-ten ngoài nhà thì không nên cao quá nóc nhà. Khi có sấm sét thì phải ngắt ngay dây ăng-ten, rút khỏi nguồn điện, người phải ở cách dây ngoài 1 mét để đề phòng khi có sét, dòng điện cực mạnh sẽ theo đường dây điện vào trong nhà gây ra tai nạn.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: 500 điều cấm kỵ trong cuộc sống hiện đại
  • Tác giả: Hoàng Bắc
  • Nhà xuất bản: Thanh Niên (1999)
  • Thực hiện ebook: quocvu2k (06/04/2007)
  • Nguồn: thuvien-ebook.com