Dân tộc Hán đã hình thành như thế nào? (Biết tất tật chuyện trong thiên hạ)

Dân tộc Hán đã hình thành như thế nào?

Dân tộc Hán là dân tộc có nhân khẩu đông nhất và có diện tích phân bố rộng nhất ở Trung Quốc. Nguồn gốc của dân tộc này có thể truy ngược lên đến thời cổ đại xa xưa, nhưng tên gọi của dân tộc thì mãi tới thời kì cận đại mới xác định. Theo truyền thuyết kể lại, thì trong thời cổ đại xa xưa đã có những thị tộc Cửu Lê, Tam Miêu, Viêm Đế Thị, Hoàng Đế Thị sinh sôi nảy nở trong vùng Trung Nguyên. Đến đời Chu Vũ Vương thì các thị tộc này trong vùng Trung Nguyên tự xưng là Hoa Hạ. Chung quanh thì có các dân tộc thiểu số Man, Di, Nhung, Địch.

Từ thời Xuân Thu Chiến Quốc cho đến khi Tần Thủy Hoàng thống nhất toàn cõi Trung Quốc, là thời kì đầu tiên các dân tộc ở Trung Quốc đúc hợp với nhau. Do chiến tranh, các cuộc di dân và sự kết hôn giữa những người thuộc những dân tộc khác nhau,ước lớn trong thời kì này là Sở, Tần, Ngô, Việt cùng với một số nước nhỏ nữa đã từ các dân tộc Di, Địch biến thành dân tộc Hoa Hạ, và hình thành quốc gia trung ương tập quyền đầu tiên, lấy dân tộc Hoa Hạ làm chủ thể, là đế quốc nhà Tần.

Đến triều Hán, các dân tộc thiểu số Hung Nô, Tiên Ti, Để, Khương... vốn sống trong hai miền Bắc và Tây Bắc, bắt đầu di cư với số lượng rất lớn vào nội địa.

Đến hai triều Ngụy và Tấn thì các dân tộc thiểu số vùng Quan Trung đã chiếm tới nửa số dân. Do ảnh hưởng của nền văn hóa Hoa Hạ, phương thức sản xuất cũng như phương thức sinh hoạt của họ đã có những biến đổi lớn và họ dần dần thống nhất với dân bản địa, khiến thời kì Ngụy - Tấn trở thành thời kì lớn thứ hai của quá trình thống nhất dân tộc.

Căn cứ vào các tài liệu lịch sử thì nhà thơ lớn Nguyên Chẩn đời Đường xuất thân từ họ Thác Bạt thị tộc Tiên Ti, còn Bạch Cư Dị thì xuất thân từ thị tộc Quy Ty ở Tây Hồ.

Hai triều đại Tống và Nguyên là thời kì lớn thứ ba của quá trình thống nhất dân tộc. Trong thời kì này các dân tộc Khiết Đan, Nữ Chân, Mông Cổ lần lượt xâm nhập Trung Nguyên, "đọc sách Trung Quốc", "chấp hành pháp lệnh Trung Quốc" và trong khi củng cố quyền thống trị của mình, họ cũng bị nền văn hóa Trung Nguyên đồng hoá.

Đến thời kì này, tên gọi người Hán (Hán nhân, Hán nhi) đã trở nên khá phổ biến, nhưng chưa trở thành tên gọi chính thức của dân tộc.

Khi nước Trung Hoa Dân Quốc thành lập; tự xác định là nước cộng hòa của năm dân tộc Hán, Mãn, Mông, Hồi, Tạng, hai chữ "Hán tộc" mới thật sự trở thành tên gọi dân tộc của cộng đồng người Há

LA DUẪN HÒA

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Biết tất tật chuyện trong thiên hạ
  • Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây liên kết với Nhà xuất bản Thuận Hóa
  • Dịch từ tiếng Hán theo: Tiểu học sinh thiên hạ sự toàn tri đạo (Thiếu niên Nhi đồng Xuất bản xã, Tháng 3 năm 2001)
  • Những người dịch: Nguyễn Thị Ngân Linh, Nguyễn Thị Hồng Hà, Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Nguyễn Thị Tố Mai
  • Người hiệu đính: Nguyễn Thụy Ứng
  • Thực hiện ebook: hoi_ls (thuvien-ebook.com)
"Like" us to know more!