Dành thời gian cho tiếp thị

37. Dành thời gian cho tiếp thị

Muốn duy trì hiệu quả của một chương trình tiếp thị dài hạn, bạn cần phải kịp thời điều chỉnh, thậm chí tái hoạch định chiến lược tiếp thị nhằm tránh những thiếu sót hay tình huống rắc rối phát sinh khiến bạn phải trả giá đắt. Bạn đã tự mình lập kế hoạch tiếp thị cho cả năm chưa? Thật ra mọi việc không đòi hỏi quá nhiều công phu - bạn chỉ đơn giản phác thảo một đề cương sơ lược. Ở đây có một lưu ý nhỏ là bạn nên soạn lịch trình thực hiện các sách lược trong một chương trình phần mềm quản lý hay thậm chí là viết lên cuốn lịch để bàn của bạn. Với bản phác thảo và lịch trình thời gian biểu cụ thể cho các sách lược tiếp thị, bạn có thể yên tâm thu xếp kế hoạch sản xuất kinh doanh và lập thời gian biểu cho những nhiệm vụ khác. Ví dụ, hệ thống thư tin tức điện tử hàng tháng (monthly e-newsletter) là cách thức tuyệt vời để bạn duy trì liên lạc với khách hàng tiềm năng. Bạn sẽ tiết kiệm được khoảng thời gian đáng kể so với việc gọi từng cuộc điện thoại một. Hàng quý, bạn có thể lên kế hoạch cho bốn vấn đề cụ thể nào đó, rồi lựa chọn một chủ đề và soạn thảo nội dung để gửi tới khách hàng trong các bản tin hàng tháng.

Không có con số thống kê nào có thể nói chính xác là bạn sẽ cần bao nhiều thời gian để tiến hành hoạt động tiếp thị. Với những lĩnh vực kinh doanh tăng trưởng nhanh, các chủ doanh nghiệp có xu hướng dành từ 25% - 40% thời gian trong tuần cho hoạt động tiếp thị và bán hàng. Tuy nhiên, nếu công ty của bạn chỉ là một tổ chức nhỏ, bạn có thể cần dành đến 60% thời gian để xúc tiến hoạt động này. Điều quan trọng nhất là bạn phải duy trì những nỗ lực này để đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh doanh ổn định.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 100 điều doanh nhân trẻ cần biết
  • Nguồn: Entrepreneur
  • Dịch: Thegioiwebsite.net
"Like" us to know more!