Cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước của Việt Nam

Cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước của Việt Nam

Chiến tranh thống nhất đất nước

Cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, chống lại quân xâm lược Mỹ của nhân dân Việt Nam bắt đầu từ tháng 5-1961 đến tháng 4-1975, kéo dài liên tục 14 năm.

Sau khi Hiệp định Geneve được ký kết vào năm 1954, Mỹ thay Pháp can thiệp vào nội bộ chính trị Việt Nam, tích cực ủng hộ chế độ Ngô Đình Diệm ở miền Nam Việt Nam, đối kháng với Đảng Lao động ở miền Bắc. Tháng 12-1960, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được hình thành, tổ chức đấu tranh vũ trang với sự thống trị độc tài của Ngô Đình Diệm. Để giúp Ngô Đình Diệm không bị rớt đài, tháng 5-1961, Mỹ đưa quân xâm lược Nam Việt Nam, phát động “chiến tranh đặc biệt”, âm mưu nhanh chóng dập tắt lực lượng vũ trang của Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam.

“Lực lượng đặc biệt” của quân đội Mỹ cùng chính quyền Ngô Đình Diệm lập các “ấp chiến lược” ở miền Nam Việt Nam. Loại “ấp chiến lược” này cũng giống như các trại tập trung, xung quanh được xây dựng mấy bờ tường rào, vòng cuối cùng là hàng lưới thép gai, vòng ngoài cùng là cọc tre, gỗ cắm tua tủa, có một cửa ra vào chỉ vừa lối một người đi. Ở giữa hai vòng rào là các đường hào và bãi mìn, ngoài ra còn có các lô cốt có lính gác. Quân Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm thực hiện biện pháp phun thuốc hóa học để dồn nông dân vào các “ấp chiến lược”. Họ cho rằng như vậy có thể đánh đổ ý chí chiến đấu của nhân dân Miền Nam. Đứng trước “chiến tranh đặc biệt” của quân Mỹ, Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam đặt ra phương châm “phát triển lực lượng vũ trang, tiến hành chiến tranh cách mạng trường kỳ”. Trong thời kỳ này, hai bên giao tranh vô cùng ác liệt, liên tục nổ ra các trận đánh quy mô vừa và nhỏ. Trong một trận đánh tại khu vực Ba Đông, 1 phân đội của Quân giải phóng đã đụng độ với 14 chiếc xe tăng của quân địch. Quân Mỹ trên xe tăng liên tục nhả đạn, rồi dùng máy bay càn quét trên trời. Các chiến sĩ Quân giải phóng nấp trong rừng cao su, chia thành nhóm nhỏ để đánh nhau với địch. Để bảo vệ các đồng đội, 1 chiến sĩ chỉ huy giơ cao ngọn cờ “Quyết chiến quyết thắng”, trèo lên một chiếc xe tăng, đẩy nòng súng xe qua một bên, đè mình trên nòng súng. Còn có hai anh em sinh đôỉ, người anh dùng lựu đạn ném vào xe tăng, người em trèo lên xe tăng, cầm lựu đạn nhét vào buồng lái, cuối cùng cả hai anh em cùng hy sinh.

Dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Dân tộc, giải phóng quân và dân miền Nam tích cực chiến tranh du kích, phá hủy các ấp chiến lươc, biến ấp chiến lược thành ấp chiến tranh với địch, nhiều lần đập tan các đợt càn quét quy mô lớn nhỏ của quân Mỹ và ngụy quân, xoay chuyển hoàn toàn chiến cục. Đến năm 1964, lực lượng vũ trang nhân dân miền Nam đã phát triển hơn 200.000 người, giải phóng được hơn 4/5 vùng đất miền Nam và 2/3 dân số, tổng cộng tiêu diệt hơn 220.000 quân địch, trong đó có 3.500 quân Mỹ, phá hủy 7.659 ấp chiến lược. Kế hoạch “chiến tranh đặc biệt" của Mỹ bị phá sản.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: 100 cuộc chiến lẫy lừng trong lịch sử thế giới
  • Tác giả: Lý Giải Nhân
  • Nhà xuất bản Thời Đại
  • Nguồn: Tve-4u.org
"Like" us to know more!