Cuộc điều tra so sánh quốc tế liên quan đến giáo dục gia đình

Cuộc điều tra so sánh quốc tế liên quan đến giáo dục gia đình

Năm 2004 - 2005 Trung tâm giáo dục Phụ nữ Quốc gia có tư cách pháp nhân hành chính độc lập đã tiến hành "Điều tra so sánh quốc tế về giáo dục gia đình" để xem xét về sự biến đổi của gia đình, tình hình giáo dục gia đình, ý thức của cha mẹ ở Nhật Bản và một số nước khác (Hàn Quốc, Thái Lan, Mỹ, Pháp, Thụy Điển), làm rõ các đặc trưng và vấn đề của giáo dục gia đình Nhật Bản hiện đại.

Các nước là đối tượng điều tra: Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Mĩ, Pháp, Thụy Điển)

Người Nhật Bản không thường xuyên ăn tối cùng gia đình thấp thứ hai thế giới sau Hàn Quốc

Chú thích: Điều tra được tiến hành với 1000 cha mẹ hoặc người có chức năng tương đương đang sống cùng với trẻ dưới 12 tuổi ở mỗi nước.

Kipkis.com-So-tay-giao-duc-gia-dinh-Nhat-Ban-11.jpg

Nguồn: "Điều tra so sánh quốc tế về giáo dục gia đình năm 2004-2005", Trung tâm giáo dục phụ nữ quốc gia

Sự khó khăn và các vấn đề gặp phải khi nuôi dạy con- Tỉ lệ phần trăm các bậc cha mẹ đối mặt với vấn đề "thời gian tiếp xúc với con ngắn"

Kipkis.com-So-tay-giao-duc-gia-dinh-Nhat-Ban-12.png
Kipkis.com-So-tay-giao-duc-gia-dinh-Nhat-Ban-13.jpg

Chú thích: Điều tra được tiến hành với 1000 cha mẹ hoặc người có chức năng tương đương đang sống cùng với trẻ dưới 12 tuổi ở mỗi nước.

Nguồn: "Điều tra so sánh quốc tế về giáo dục gia đình năm 2004-2005", Trung tâm giáo dục phụ nữ quốc gia

Kipkis.com-So-tay-giao-duc-gia-dinh-Nhat-Ban-14.png

Vai trò của gia đình

Kipkis.com-So-tay-giao-duc-gia-dinh-Nhat-Ban-15.jpg

Chú thích: Đối tượng điều tra là 6252 người trên 20 tuổi trên toàn quốc Nguồn: "Điều tra dư luận về đời sống quốc dân", Văn phòng chính phủ

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Sổ tay giáo dục gia đình Nhật Bản
  • Tác giả: Bộ giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ Nhật Bản
  • Dịch giả: Nguyễn Quốc Vương
  • Nhà xuất bản Phụ nữ