Cuôc dẫn thủy nhập điền

CUỘC DẪN THỦY NHẬP ĐIỀN

Máng nước ở Tac-oun

Muốn cấy lúa thì phải đem nước ở sông lạch chung quanh vào ruộng; cho được như thế thì phải làm những cuộc gọi là cuộc dẫn thủy nhập điền.

Từ ngày nước Pháp sang bảo hộ bên ta, đã làm nhiều những cuộc ấy, nhất là ở Kép, Vĩnh Yên, Sông Cầu ngoài Bắc kỳ [Việt]; ở Thanh Hóa, Phú Yên trong Trung kỳ [Việt].

Cuộc lớn nhất là cuộc dẫn thủy nhập điền ở Thanh Hóa. Làm từ năm 1918 đến năm 1925 thì xong. Nhờ có cuộc ấy, những đất trước kia bỏ hoang nay đã cấy lúa, giồng (trồng) bông, giồng mía được mà những đất đã cày cấy này thu hoạch cũng hơn [cũng khôn hơn] lên được nhiều.

Giải nghĩa

Thu hoạch = thu các hoa màu ở ruộng đất.

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!