Con tim mộc mạc

92. Con tim mộc mạc

Sự mộc mạc, đơn giản là quá tình di chuyển từ lý trí sang con tim.

Lý trí luôn xảo quyệt, nó không hề mộc mạc, không hề đơn giản. Con tim không bao giờ biết đến sự xảo quyệt, nó luôn mộc mạc. Sự mộc mạc, đơn giản, là quá trình di chuyển từ lý trí sang con tim.

Chúng ta luôn sống bằng lý trí. Đó là lý do tại sao cuộc sống của chúng ta ngày càng thêm phức tạp, giống như trò chơi lắp hình: Dường như không có cái nào có thể hòa hợp với cái nào. Chúng ta càng lanh lợi thì càng bối rối. Nếu nhân loại muốn tồn tại thì sự thay đổi này cần phải xuất hiện: Tất cả chúng ta cần phải di chuyển từ lý trí sang con tim. Lý trí của nhân loại đã tạo ra quá nhiều đau khổ, quá nhiều rắc rối, đến mức mà dường như cách giải quyết duy nhất chính là sự tự sát. Toàn bộ trái đất sắp sửa đi đến chỗ diệt vong, trừ khi điều kỳ diệu xảy ra.

Đây chính là điều kỳ diệu (nếu nó xảy ra thì nó là một điều kỳ diệu): Nhân loại sẽ sống bằng con tim. Nhân loại sẽ được tái sinh, giống như một đứa bé.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Luận về cuộc đời - 365 ngày khai sáng tâm hồn
  • Nguyên tác tiếng Anh: Every day - 365 Daily meditations
  • Tác giả: Osho
  • Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh
  • Biên dịch: Lê Tuyên
  • Hiệu đính: Lê Gia
  • Ebook (TVE): picicrazy

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!