Con ong

CON ONG

Tổ ong và hai con ong

Người ta nuôi ong, phải làm tổ(1) cho nó ở. Ong ở từng đàn. Những ngày nắng ráo, thì từ sáng đến tối nó bay đi tìm hoa, lấy nước mật hoa đem về làm mật, lấy phấn hoa đem về làm sáp.

Ta nuôi ong để lấy mật và lấy sáp. Mật để ăn, sáp để làm nến (cây đèn); ta lại còn dùng sáp ong để đánh các đồ đạc bằng gỗ cho bóng. Ong có ngòi (đọc) đốt đau; ai vô ý mà đến gần tổ ong, thường bị nó đốt.

(1) Ổ

Giải nghĩa

Nước mật hoa = nước có vị ngọt ở trong hoa.

Phấn hoa = phấn vàng bám ở nhị hoa.

Sáp ong = một chất dẻo, có sắc vàng, lấy ở tổ ong ra.

Nến = thứ nến làm bằng sáp ong ta gọi là nến sáp.

Có thể bạn muốn xem