Con lừa chở hài cốt thánh

Con lừa chở hài cốt thánh ngỡ là người ta kính mình: tưởng vậy nên mới bước đi xênh xang, hưởng mùi trầm nghe đọc kinh như thể nhờ nó vậy. Có kẻ thấy nó lầm mới nói cùng nó rằng: ý ơ cụ lừa, bỏ sự kiêu ngạo dại dột ấy đi. Chẳng phải kính thờ cụ đâu, họ thờ thánh thờ thần đó.”

Quan văn dốt nát ra chi, họ vì áo mão chẳng vì người mang.

Nguồn

  • Tác phẩm: Truyện Phansa diễn ra quốc ngữ - Fables de la Fontaine traduites en annamite pour la première fois (năm 1884)
  • Tác giả: Jean de La Fontaine
  • Người dịch: Trương Minh Ký
"Like" us to know more!