Con cưởng mang lông con công

Con công thay lông: con cưởng lấy lông nó; rồi kết vào; kiêu căng nhảy múa với các công khác, ngỡ mình là lịch sự sang trọng.

Công nhìn biết nó: mới bấm nhẽ, nhạo cười, nhổ lông dị kỳ; cưởng đi chui nhủi theo loài mình nó cũng đuổi ra khỏi cửa.

Nguồn

  • Tác phẩm: Truyện Phansa diễn ra quốc ngữ - Fables de la Fontaine traduites en annamite pour la première fois (năm 1884)
  • Tác giả: Jean de La Fontaine
  • Người dịch: Trương Minh Ký
"Like" us to know more!