Con đường lập thân/Kết

kết

Cơ hồ như cái ngày bạn bắt đầu học cuốn này cách nay đã xa lắm; mặc dầu đếm số trang thì chẳng có bao nhiêu.

Vậy mà bạn đã đi một quãng đường dài rồi đấy: kí tính, số phận con người, đời tình cảm, ý chí, tập trung tinh thần; tiết điệu tinh thần và cá tính. Mấy đầu đề đó, kể ra thì rất mau, nhưng chứa cả một thế giới sự kiện và kinh nghiệm mênh mông làm sao. Bạn có cảm tưởng rằng mãi tới bây giờ bạn mới tìm ra được vũ trụ mới. Bạn thở dài: “Bao giờ mình mới biết kĩ tất cả những cái đó!” Cảm giác đó là cảm giác tốt đẹp nhất của bạn đấy. Vì như vậy là bạn đã nhìn thấy những cái kì diệu của đời sống giác ngộ, thấy những khả năng của mình: bài giảng của tôi chưa hết đâu, cũng như sự giáo dục không lúc nào hết được. Chúng ta học hỏi cho tới phút cuối cùng của đời ta. Nhưng có những thời, chúng ta học xong một chương nào rồi và sang một chương khác. Đây là một trong những buổi đầu qua một chương mới đó. Bạn đã lập nhiều chương trình cải tiến tinh thần bạn. Bạn đã ghi vài điểm đặc biệt vào cuốn sổ tay và sắp bắt đầu áp dụng nó vào nhu cầu riêng của bạn.

Bạn đã nhn thấy rằng phải tuân những luật về sức khỏe thì cơ thể mới khang kiện, mà tinh thần thì cũng vậy, muốn cho lành mạnh, sáng suốt thì phải tuân những luật về tinh thần. Cho nên lí tưởng là phải luôn luôn luyện tập. Do kinh nghiệm, tôi biết rằng ít người kiên nhẫn được như vậy. Đó là thường tình: có những rủi ro thình lình, những lúc sa ngã, những lúc tạm thời thất bại nhưng muốn đạt mục đích thì điều kiện tiên quyết là luyện tập hoài. Lí tưởng đó cao đẹp, tôi không chút do dự giới thiệu nó với bạn.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Con đường lập thân
  • Tác giả: W.J.Ennever
  • Lược dịch: Nguyễn Hiến Lê
  • Nhà xuất bản: Thanh Niên
  • Năm xuất bản: 1999
  • Tạo file DOC: Hoi_ls
  • Sửa lỗi: Goldfish
  • Tạo eBook: Hoi_ls
  • Ngày hoàn thành: 14/08/2013
  • Nguồn: e-thuvien.com