Con đường của những kẻ đánh bạc

Con đường của những kẻ đánh bạc

Tương truyền một người bố nọ biết con mình nhiễm phải thói xấu là đánh bạc, liền viết cho anh ta một bài thơ răn đánh bạc, dùng thơ để khuyên can. Thơ viết rằng: "Bối giả thị nhân bất thi nhân, chỉ nhân kim bối khởi hoạ căn - hữu hiệu nhất nhật phân bối liễu, đáo đầu thành vi khiếm nhân." Người con trai nghe xong vẫn không hiểu được ý của cha. Cha anh ta mới giải thích rằng: "Người nợ nần là kẻ cờ bạc", "Kim khiếm thị bần" (trong tiếng Trung nếu ghép hai từ "kim" và "khiếm" thì sẽ thành chữ "tham" có nghĩa là "tham lam"), "phân bối thị bần"(trong tiếng Trung, nếu ghép hai từ "phân" và "bối" thì sẽ thành chữ "bần"có nghĩa là bần hàn). "Bối giới thị tặc"(trong tiếng Trung, nếu ghép hai từ "bối" và "giới" thì sẽ thành chữ "tặc" có nghĩa là cướp). "Cờ bạc, tham lam, bần hàn, cướp giật, là con đường tất yếu của những kẻ đánh bạc".

Người con trai nghe xong, chợt tỉnh ngộ, từ bỏ chuyện cờ bạc để quay lại con đường lương thiện, tự hưởng theo công lao mà mình làm ra. Cách mà người cha khuyên con từ bỏ chuyện cờ bạc hay là ở chỗ: Thứ nhất, dùng phương pháp khuyên bằng thơ rất mới mẻ để khiến cho người con buộc phải suy nghĩ về hàm ý của nó. Thứ hai, khi người con suy nghĩ mãi mà vẫn chưa hiểu thì ông đã dùng một câu nói để nói hết ý thơ, nói ra được đạo lí: "đánh bạc tất nhiên sẽ nghèo khổ, kẻ cướp giật cũng từ những kẻ cướp giật mà ra", khiến cho người con tỉnh ngộ. Câu thơ của người cha có cấu tứ độc đáo, vừa trình bày được ý tưởng lại vừa nói rõ được đạo lí.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Xử thế trí tuệ toàn thư - Thuật nói chuyện
  • Chủ biên: Diệc Quân
  • Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin, 2005
  • Nguồn: vnthuquan.net, TVE
"Like" us to know more!