Coi trọng công việc trước mắt

Coi trọng công việc trước mắt

Ba khía cạnh: công việc, gia đình và quan hệ giao tiếp liên hệ chặt chẽ với nhau và có ảnh hưởng lớn nhất tới công việc của bạn. Mức sống của gia đình bạn, danh vọng trong xã giao của bạn phần lớn là do công việc của bạn quyết định. Vì vậy, làm tốt công việc trước mắt có nghĩa là đặt nền tảng cho tương lai.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 101 kinh nghiệm thành đạt trong cuộc sống
  • Tác giả: Hoàng Thanh
  • Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!