Climbing plants - Thực vật leo/Chú thích từ vựng

Chú thích từ vựng
 • Trailing plant: thực vật bò
 • Tendril: những tua xoắn
 • Deciduous vine: cây leo rụng lá
 • Herbaceous perennial vine: cây leo lưu niên

thân thảo

 • Evergreen climbing: dây leo thường xanh
 • Honey bee: ong mật
 • Exotic plant: cây ngoại lai

Tác phẩm, tác giả, nguồn

 • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về thế giới thực vật
 • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
 • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
 • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!