Climbing plants - Thực vật leo

Climbing plants - Thực vật leo

Climbing plants are those plants which climb by using their tendrils hooks or suckers. There are some climbing plants which when not supported become trailing plants. Climbing plants are found in nearly every group of plant, eg. ferns (climbing fern, palms, rattan), grasses (bamboos), lilies (gloriosa lily) and cacti (night blooming cereus). Climbing plants are cultivated in the gardens for their beauty and to cover the bare walls, pergolas, arbours and tree stumps.

Six methods of climbing are used byplants:

 • by twining their stems round a support in an anticlockwise or clockwise manner.
 • by using tendrils.
 • by using aerial roots.
 • by hooked prickles
 • by leaf stalks
 • by leaf stipules
Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-the-gioi-thuc-vat-52.png

Thực vật leo là những thực vật sử dụng các móc xoắn hay các chồi rễ của chúng để leo. Có một số loài thực vật leo khi không được nâng đỡ sẽ trở thành thực vật bò. Các loại thực vật leo được thấy ở hầu hết các nhóm thực vật, như là dương xỉ (dương xỉ leo, cọ, dây mây), cỏ (tre), huệ (huệ gloriosa) và xương rồng (xương rồng nở hoa đêm). Dây leo được trồng trong vườn vì vẻ đẹp và để che phủ những bức tường trần trụi, những giàn, vòm dây leo và gốc cây.

Sáu phương pháp leo của các cây leo:

 • bằng cách sóng đôi thân quanh một vật đỡ theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ
 • bằng cách sử dụng những tua xoắn
 • bằng cách sử dụng các rễ trên không
 • bằng cách móc các lông gai
 • bằng các cuống lá
 • bằng các lá kèm (stipule)

Tác phẩm, tác giả, nguồn

 • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về thế giới thực vật
 • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
 • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
 • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!