Chuyện thứ nhất là Võ Tắc Thiên bêu xấu kẻ gièm pha

Chuyện thứ nhất là Võ Tắc Thiên bêu xấu kẻ gièm pha

Có một năm, vùng sông Hoài xảy ra đại hạn. Những người dân trăm họ chết rất nhiều, dân chúng hai bên bờ sông Hoài đã phải đánh bắt cá ăn trừ cơm. Nhưng triều đình lại ra lệnh cấm thiên hạ tùy ý giết mổ gia súc lớn, đánh bát cá và thu gom.

Vào năm đó, đại thần Trương Đức sinh được một đứa con trai, bèn mổ trộm con cừu làm tiệc mời các bạn đồng liêu mừng việc vui của mình.

Trong những người đến dự tiệc có một bạn đồng liêu là Đỗ Túc, đã lén lút giấu đi một miếng thịt cừu. Sau buổi tiệc liền đưa đến chỗ Võ Tắc Thiên, tố cáo Trương Đức vi phạm lệnh cấm.

Ngày hôm sau, Võ Tắc Thiên đối chứng việc này ngay tại triều.

Bà nói với Trương Đức: "Nghe nói mới đây ông có được một thằng con trai, chắc hẳn vô cùng phấn khởi chứ?"

Trương Đức vô cùng cảm kích trước sự quan tâm của Hoàng đế, với tạ không ngớt.

"Tiệc mừng của ông lấy thịt từ đầu đến?" Võ Tắc Thiên hỏi.

Trương Đức biết sự việc đã bị tiết lộ ra rồi, khiếp sợ đến nỗi vội vàng quỳ xuống nhận tội.

Võ Tắc Thiên nói: "Ta ra lệnh cấm giết mổ gia súc lớn, là đúng hay sai cho đến nay ta cũng chưa thể dự đoán được. Từ nay về sau ông mời khách cũng phải có chọn lựa".

Nói xong, Võ Tắc Thiên lấy ra tờ tâu trình của Đỗ Túc để Trương Đức xem.

Lúc này, Đỗ Túc đứng ở một bên xấu hổ đến mức không còn chỗ chui. Các quan cả triều cũng đều giận đối với hành vi bi ổi của Đỗ Túc. Về sau không ai còn dám tâu lên Võ Tắc Thiên những lời gièm pha nữa.

Lời gièm pha đối với một tập thể mà xét là con giun rất có hại, tác dụng của nó ở chỗ phá hoại uy vọng của người khác phải gian khổ mới xây dựng nên, ngấm ngầm tiến hành công kích đối với người và sự vật chính nghĩa, hành động này luôn luôn bị người quân tử phản đối.

Người khác xem anh là bạn bè, mà anh lại muốn lấy đó để hãm hại anh ta, thì anh nhất định là kẻ tiểu nhân bỉ ổi. Võ Tắc Thiên sở dĩ đem Đỗ Túc ra nói trước mặt mọi người, chính là vì bài xích kẻ tiểu nhân, không cho họ có cơ hội hành động. Làm như thế sau khi thành công là vô cùng cần thiết.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Thiên thời
  • Tác giả: Bạch Huyết
  • Dịch giả: Nguyên An
  • Nhà xuất bản Hà Nội 2008
  • Nguồn: tusachcuaban.com
"Like" us to know more!