Chuyện thứ hai là Võ Tắc Thiên chọn người hiền tài

Chuyện thứ hai là Võ Tắc Thiên chọn người hiền tài

Về câu chuyện thứ hai của Võ Tắc Thiên là chuyện bà chọn người hiền tài sau khi làm Hoàng đế

Trương Gia Trinh là một quan lại có kì tài, đã từng làm Huyện úy Bình Hương, thành tích khi đương nhiệm rất lớn.

Một lần, Trương Tuần Hiến với tư cách là sứ thu thập tin của Hà Đống đến tuần tra công việc. Ông đang gặp phải một việc khó không thể quyết đoán, liền hỏi thị lại: "Địa phương này liệu có người tài có thể cùng ta thảo luận việc này không?".

Thị lại liền giới thiệu Trương Gia Trinh với Trương Tuần Hiến. Thế là Trương Gia Trinh đã thay ông viết sớ tâu trình lên Hoàng đế Võ Tắc Thiên.

Sau khi đến gặp, Trương Tuần Hiến đã trình bày rõ việc khó của mình hỏi Trương Gia Trinh, kết quả đã được giải đáp rất vừa ý.

Võ Tắc Thiên sau khi xem sớ tâu, rất tán thưởng. Cho nên đợi khi Trương Tuần Hiến trở về triều, Võ Tắc Thiên bèn khen ông ta rất có năng lực làm việc.

Trương Tuần Hiến liền giới thiệu Trương Gia Trinh một cách tường tận với Võ Tắc Thiên và cầu xin Võ Tắc Thiên đem chức quan của mình ban cho Trương Gia Trinh.

Võ Tắc Thiên cho triệu Trương Gia Trinh đến, cùng ông ta thảo luận việc lớn của quốc gia. Sau khi gặp, Võ Tắc Thiên rất hài lòng đối với Trương Gia Trinh liền để cho ông ta làm Giám sát ngự sử. Lại còn cất nhắc Trương Tuần Hiến làm Tư huân trung lang, khen thưởng ông ta có thể tiến cử người hiền tài.

Do Võ Tắc Thiên rất chú ý tuyển chọn nhân tài, cho nên trong thời kì bà nắm quyền, kinh tế xã hội được tiếp tục phát triển, sản xuất nông nghiệp cũng được nâng cao hơn trước.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Thiên thời
  • Tác giả: Bạch Huyết
  • Dịch giả: Nguyên An
  • Nhà xuất bản Hà Nội 2008
  • Nguồn: tusachcuaban.com
"Like" us to know more!