Chuyện tình nhỏ, học vấn lớn

Chương VII - Chuyện tình nhỏ, học vấn lớn

Bạn biết chăng?

 • Mỗi lần tính giao đều có một trình tự cơ bản hay sao?
 • Trước khi đạt tới cao trào tình dục, màu của môi nhỏ âm hộ có gì thay đổi?
 • Trong quá trình làm tình, vú của phụ nữ phản ứng ra sao?
 • Phân chia cao trào tình dục của nữ thành cao trào âm đạo và cao trào âm vật có hợp lý không?
 • Mọi phụ nữ đều có cao trào tình dục hay sao?
 • Người Trung Quốc cổ đại có cao kiến gì về tình dục?
 • Năm biểu hiện khoái lạc của phụ nữ là gì?

Tác phẩm, tác giả, nguồn

 • Tác phẩm: Bác sĩ giải đáp sức khỏe tình dục
 • Tác giả: Từ Bân
 • Biên dịch: Nguyễn Lư, Trần Gia Anh
 • Nhà xuất bản Hải Phòng, 2004
 • Đánh máy (vnthuquan.net): bevanng
 • Chuyển sang ebook (TVE): santseiya (28/11/2008)

"Like" us to know more!