Chuyển ngành quyết đoán

Chuyển ngành quyết đoán

Quyết định chuyển ngành là một việc quan trọng. Thế nhưng, đối với những người dám mạo hiểm mà nói, đây có thể là một sự lựa chọn để có cơ thể thay đổi tốt nhất. Nó có thể khiến cho bạn cảm thấy ngay một cảm giác mới mẻ ào tới. Chuyển ngành có thể có nghĩa là bạn phải xuất phát từ điểm rất thấp, cũng có nghĩa là bạn sẽ có được những kinh nghiệm mới. Đây là nước cờ để tương lai bạn giữ trọng trách. Sự rủi ro trong đó chính là khoản chi mà bạn cần bỏ ra, hay có thể nói là “học phí”.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 101 kinh nghiệm thành đạt trong cuộc sống
  • Tác giả: Hoàng Thanh
  • Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!