Chuyến du hành có người lần đầu tiên lên Mặt Trăng của Mỹ bắt đầu khi nào?

Chuyến du hành có người lần đầu tiên lên Mặt Trăng của Mỹ bắt đầu khi nào?

120. When this the first American manned voyage to the moon begin?

The first American manned voyage to the moon began on December 21 st, 1968 when the Apollo 8 Space craft was launched. It orbited the moon 10 times and returned safely to the Earth.

Chuyến du hành có người lần đầu tiên lên Mặt Trăng của Mỹ bắt đầu khi nào?

Chuyến du hành đầu tiên có người Mỹ lái lên mặt trăng bắt đầu vào ngày 21 tháng 12 năm 1968 khi phóng phi thuyền Apollo 8. Nó đã quay quanh quỹ đạo mặt trăng 10 lần và quay trở về trái đất an toàn.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về không gian
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!