Chuyến bay vào không gian có người lái đầu tiên được thực hiện khi nào?

Chuyến bay vào không gian có người lái đầu tiên được thực hiện khi nào?

119. When was the first manned space flight made?

The first manned space flight was made on April 12, 1961, when Yuri A. Gagarin, a Soviet Cosmonaut orbited the Earth in the spaceship named VOSTOK I.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khong-gian-56.jpg

Chuyến bay vào không gian có người lái đầu tiên được thực hiện khi nào?

Chuyến bay vào không gian có người lái đầu tiên được thực hiện vào ngày 12 tháng 4 năm 1961, khi Yuri A.Gagarin, một phi hành gia Xô Viết đã di chuyển quanh quỹ đạo của Trái đất trong con tàu vũ trụ được đặt tên là VOSTOK I.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về không gian
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!