Chu Vũ Vương nhân lúc suy yếu đánh vào

Chu Vũ Vương nhân lúc suy yếu đánh vào

Để xác định thời cơ có lợi phát động dánh dẹp Trụ vương, Chu Vũ vương không ngừng phái gián diệp sang triều Ân, dò xét tình báo của Trụ vương.

Khi Trụ vương bức hại những quý tộc phản đổi ông ta, gián điệp báo tin về nói: "Sàm thắc thắng lương" (kẻ sầm nịnh gian ác thắng người lương thiện).

Vũ vương cho rằng rất tốt, nhưng chưa phát binh, thời cơ còn chưa chín muồi. Ông cho gián điệp tiếp tục dò la.

Không lâu, gián điệp lại đưa về tin tình báo nói về triều Ân "người hiền đã bỏ đi".

Vũ vương nói: "Nhà Thương sắp kết thức rồi".

Nhưng ông vẫn cho rằng thời cơ phát binh vẫn chưa chín muồi.

Sau đó, ông lại nhận được tin Trụ vương đặt ra "hình phạt hơ lửa". Đem cột đồng đặt trên ngọn lửa than đang cháy, bắt người phạm pháp đi ở trên đó. Khi phạm nhân đứng không nổi thì bị rơi vào trong lửa, sẽ bị thiêu sống chết. Thế mà dân thường không dám oán trách

Đến đây, Chu Vũ vương mới cho rằng Trụ vương đã bị dân chúng xa lánh, thời cơ đánh dẹp Trụ vương đã chín muồi, khởi binh tiến công triều ca

Đã quyết chiến với chủ lực của quân Trụ trên cánh đồng cỏ ở ngoại ô Thương đô, cuối cùng đã đánh vào Thương đô, Trụ vương buộc phải tự thiêu chết

Thắng lợi này chủ yếu quyết định bởi Chu Vũ Vương đã nắm chắc được thời cơ tác chiến có lợi nhân lúc suy yếu đã đánh vào, chỉ một lần ra quân đã thành công

Từ ba nguồn tin tình báo mà gián điệp đưa về, và sự lựa chọn của Chu Vũ vương, chúng ta có thể phát hiện: khi phía địch suy yếu là thời cơ tốt nhất để tiến công

Những suy yếu do chủ quan phía địch tạo thành, chủ yếu là từ mấy phương diện sau đây:

Gian thần nắm quyền, làm hỗn loạn kỉ cương triều đình

Người hiền tài bị bức hại

Nội bộ bọn thống trị xảy ra hục hặc nhau hoặc nổ ra khởi nghĩa

Nguy cơ kinh tế do thiên nhiên gây ra

Đời sống vật chất và đời sống tinh thần của nhân dân bị tổn hại không thể chịu đựng được nữa

Khi năm yếu tố này, có ba yếu tổ ở trên hiện ra rõ thì sự suy yếu đã hình thành. Lúc đó bạn có thể xuất kích mà không còn do dự gì nữa

Nhưng nếu mới chỉ có 2 yếu tố ở dưới xuất hiện, thì thời cơ vẫn chưa hoàn toàn hình thành. Bởi vì khi bạn tiến công, mâu thuẫn nội bộ của kẻ địch vì thế mà có thể chuyển hóa, qua điều chỉnh có thể trở nên lớn mạnh hơn

Sách lược của Câu Tiễn diệt Ngô cũng dùng "nhân lúc suy yếu đánh vào". Thuở ấy, sau khi Phù Sai đánh bại Câu Tiễn đã sát hại Ngũ Tử Tư có chiến công hiển hách làm thương tổn lòng tự tôn của quần thân có công. Phù Sai không tin những lời khuyên trung thành của người khác, một mực hưởng lạc, tin nghe lời của họn tiểu nhân nịnh hót. Đến cuối cùng, trong nước xảy ra nạn hạn hán lớn, nhà nước không có lương thực giải cứu cho nạn dân. Những điều này biểu lộ rõ nước Ngô đã suy yếu đến mức không thế chống đỡ nổi. Cho nên, Câu Tiễn nhân cơ hội xuất quân tiêu diệt nước Ngô.

Bất cứ một tập thể nào đều tồn tại năm nguy cơ tiềm tại này, khi những nguy cơ này, về số lượng và trình độ vượt quá khả năng chịu đựng của tập thể đó, thì nó chính là chỉ có diệt vong mà thời.

Nỗi sỉ nhục của lịch sử Trung Quốc cận đại cũng là do sự biến đổi của 5 loại nhân tố này đà tạo cho họn đế quốc thời cơ đáng nhảy vào.

Sau khi họ Lạp buông mảnh nghe quốc sự, hoạn quan nắm triều đã ồ ạt xây dựng các công trình, hao tốn sức người sức của lớn; lại thêm những cuộc đánh trả của phong trào Thái bình thiên quốc, chính quyền trong nước vô cùng căng thẳng; việc vận chuyển thuốc phiện vào đã làm hao tổn nhiều sức người, sức của của người Trung Quốc dẫn đến về sau không có sức chống đối sự tiến công của pháo hạm nước ngoài, chỉ còn cách quỳ gối đầu hàng.

Vì thế nói" nhiều cơ hội có thể đều là do đối phương cung cấp cho người tiến công" Nếu như người tiến công không biết vận dụng những thời cơ này, thì có thể có người khác sẽ lợi dụng. Như thế thì, người được lớn mạnh không phải là bạn, mà là người khác.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Thiên thời
  • Tác giả: Bạch Huyết
  • Dịch giả: Nguyên An
  • Nhà xuất bản Hà Nội 2008
  • Nguồn: tusachcuaban.com
"Like" us to know more!