Chu Nguyên Chương gây khó dễ với tiến sỹ

Chu Nguyên Chương gây khó dễ với tiến sỹ

Triều Minh có một tiến sỹ tên là Giải Tấn rất giỏi nịnh, được Chu Nguyên Chương xem trọng, dần thăng chức.

Một hôm, Chu Nguyên Chương đột nhiên hỏi ông ta rằng: "Ngài có biết đêm hôm qua có chuyện gì vui?"

Ông tiến sỹ nghĩ tới việc thái tử vừa được sinh ra nên ngâm câu thơ rằng: "Quân vương đêm qua sinh rồng vàng." ông ta muốn ví thái tử với rồng vàng.

Hoàng đế nghe xong rất vui, đâu ngờ Chu Nguyên Chương lại nói rằng: "Người sinh ra là bé gái."

Sự thay đổi này làm cho Giải Tấn hơi sững người. Nhưng ông ta lập tức đọc một câu thơ thứ hai: "Biến thành mỹ nhân xuống cửu trùng."

Chu Nguyên Chương lại nói tiếp một câu: "Đáng tiếc là sau khi sinh ra thì chết yểu."

Giải Tấn nghe xong lại ngâm tiếp một câu thơ thứ ba: "Đoán rằng nhân gian ở chẳng đặng." Có nghĩa là nàng ta đã về trời rồi.

Nhưng Chu Nguyên Chương lại nói: "Nhưng đã quẳng nàng vào trong lòng biển."

Câu này khiến cho Giải Tấn lúng túng, vừa nói nàng đã bay lên trời rồi làm sao mà xuống biển được? Nhưng ông ta trầm tĩnh đọc tiếp: "Quay mình nhảy xuống thuỷ tinh cung."

Chu Nguyên Chương vừa làm khó cho Giải Tấn nhưng Giải Tấn trong khi nguy cấp, ông ta đã rất thông minh biến nguy thành yên, tự bào chữa, giúp mình tránh khỏi tình cảnh khó xử. Thật là nếu không có sự tu luyện ngôn ngữ xuất sắc như vậy thì không thể có được sự cao siêu như thế.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Xử thế trí tuệ toàn thư - Thuật nói chuyện
  • Chủ biên: Diệc Quân
  • Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin, 2005
  • Nguồn: vnthuquan.net, TVE
"Like" us to know more!