Chu Nguyên Chương đã làm thế nào để trở thành một hoàng đế khai quốc?

Chu Nguyên Chương đã làm thế nào để trở thành một hoàng đế khai quốc?

Năm 1368, tại kinh đô cổ Nam Kinh đã cử hành một điển lễ long trọng, đưa một vị hòa thượng ăn mày lên ngôi hoàng đế. Đó chính là hoàng đế khai quốc Chu Nguyên Chương của triều Minh.

Chu Nguyên Chương (1328-1398) là người Phượng Dương tỉnh An Huy. Xuất thân từ một gia đình nghèo khổ, hồi nhỏ ông từng chăn trâu cho địa chủ. Về sau cả cha và anh đều qua đời, Chu Nguyên Chương phải cắt tóc đi tu và xin ăn qua ngày.

Ba năm sau Quách Tử Hưng lãnh đạo nông dân khởi nghĩa, Chu Nguyên Chương bèn bỏ áo cà sa đi theo quân khởi nghĩa. Vì gan dạ và có đầu óc thông minh hơn người, cho nên chẳng bao lâu đã trở thành một nhân vật xuất sắc trên chiến trường.

Năm 1355 là năm có tính chất quyết định đối với thành công của Chu Nguyên Chương. Ông đem quân vượt qua Trường Giang, tiến xuống Giang Nam là một vùng kinh tế trù phú. Vì các tướng của ông phần lớn là người Giang Bắc không nỡ rời xa cố hương, cho nên thời gian hành quân bị kéo dài. Để chấm dứt tâm tình ấy của họ, Chu Nguyên Chương bèn sai cắt đứt hết các dây neo thuyền, đẩy tất cả các thuyền chìm xuống sông. Các tướng sĩ thấy không còn có đường trở về nữa, cho nên đều dũng cảm xông lên phía trước, đánh một trận chiếm được Nam Kinh. Vì chủ ướng của triều đình nhà Nguyên đã chết trận, cho nên những kẻ sống sót của quân Nguyên đều đầu hàng, Chu Nguyên Chương bèn lấy Nam Kinh làm căn cứ địa, định ra chiến lược “Đắp tường cao, tích trữ nhiều lương thực, chưa xưng vương vội”, sau đó ông khuyếch trương thế lực, củng cố bàn đạp ổn định và đã có một căn cứ địa vững chắc.

Năm 1368, trận quyết chiến mở màn. Đầu tiên Chu Nguyên Chương tiến đánh đối thủ là Trần Hữu Lượng vùng Hoa Nam, đồng thời công khai công bố cắt đứt với đám Hồng Cân. Ông phái người đi nghênh đón ểu Minh Vương Hàn Lâm Nhi, nhưng thừa lúc Hàn Lâm Nhi không phòng bị, Chu Nguyện Chương đã dìm hắn chết đuối dưới đáy sông, sau đó lại bình định được Chương Sĩ Thành, đánh bại được Phương Cúc Trân cát cứ miền đông Chiết Giang, rồi lại phái binh đánh xuống phía nam, tiêu diệt Trần Hữu Định cát cứ vùng Phúc Kiến, cuối cùng thu phục được toàn bộ Lưỡng Quảng (Quảng Đông, Quảng Tây).

Sau các trận chiến kể trên, thực lực của Chu Nguyên Chương đã trở nên rất hùng mạnh, đến lúc ấy ông mới sai Từ Đạt đem 25 vạn đại quân tiến lên phía bắc đánh Bắc Kinh. Sau tám tháng chiến đấu gian khổ, Bắc Kinh thất thủ. Thuận Đế nhà Nguyên bỏ chạy, nhà Nguyên diệt vong. Như vậy Chu Nguyên Chương đã mất 25 năm trời để cuối cùng lên được ngôi báu và làm hoàng đế Đại Minh.

KẾ CƯỜNG

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Biết tất tật chuyện trong thiên hạ
  • Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây liên kết với Nhà xuất bản Thuận Hóa
  • Dịch từ tiếng Hán theo: Tiểu học sinh thiên hạ sự toàn tri đạo (Thiếu niên Nhi đồng Xuất bản xã, Tháng 3 năm 2001)
  • Những người dịch: Nguyễn Thị Ngân Linh, Nguyễn Thị Hồng Hà, Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Nguyễn Thị Tố Mai
  • Người hiệu đính: Nguyễn Thụy Ứng
  • Thực hiện ebook: hoi_ls (thuvien-ebook.com)
"Like" us to know more!