Chuẩn bị đi học nước ngoài

Một người mẹ viết cho tôi: “Con trai tôi hiện đang học lớp 11 và chúng tôi muốn cho cháu sang Mĩ học sau trung học. Chúng tôi lo nghĩ về tương lai của cháu và cuộc sống xa nhà vì chúng tôi muốn cháu học tốt ở đại học. Thầy có lời khuyên nào không?

Trả lời của tôi: Bước đầu tiên để chuẩn bị đi học nước ngoài là chọn đúng đại học và chắc rằng nó được chính thức công nhận. Có ba kiểu trường đại học ở Mĩ: đại học bang, đại học tư phi lợi nhuận, và đại học tư vì lợi nhuận. Bộ giáo dục Mĩ xuất bản một danh sách các cơ quan xét công nhận đại học được thừa nhận mức quốc qua mà Bộ đã xác định là có thẩm quyền đáng tin cậy. Việc công nhận chính thức là điều phải có để đảm bảo sự hợp thức của bằng cấp, và nó được thừa nhận bởi các trường khác và công nghiệp. Bạn có thể kiểm vài nguồn như U.S. News Report hay Forbes Magazine để chọn đại học đúng và tránh một số đại học vì lợi nhuận không được công nhận chính thức. Điều quan trọng là nghiên cứu quyền sở hữu của đại học để hiểu liệu trường là sở hữu tư bởi cá nhân hay công ti hay không. Có nhiều “đại học rởm” và “đại học vì lợi nhuận” cung cấp giáo dục chất lượng kém hay thậm chí “bằng cấp giả” nhưng đã quảng cáo khắp thế giới với nhiều học bổng và dễ xin vào.

Điều quan trọng thứ hai là chọn đúng lĩnh vực học tập vì bạn muốn chắc rằng giáo dục con bạn học sẽ giúp cháu đáp ứng các mục đích nghề nghiệp của cháu. Hệ thống giáo dục Mĩ cho phép sinh viên đại học chọn bất kì lĩnh vực nào sinh viên muốn học. Nếu con trai bạn đã biết học cái gì thì cháu có thể xin vào. Nếu cháu chưa biết, điều quan trọng là chọn lĩnh vực có liên quan trong thời đại thay đổi nhanh này. Chẳng hạn, bằng cấp trong khoa học hay công nghệ có thể hữu dụng hơn bằng cấp trong văn học, khoa học xã hội, hay nghệ thuật. Câu hỏi bạn cần hỏi là: Bằng cấp có chuẩn bị cho con trai bạn chỗ việc làm tốt và thăng tiến nghề nghiệp không? Phải chắc rằng chương trình bằng cấp con trai bạn chọn có giáo trình đang lưu hành để đảm bảo rằng khi cháu tốt nghiệp, cháu sẽ có kĩ năng mà các công ti cần.

Điều quan trọng thứ ba là cải tiến kĩ năng ngôn ngữ. Vào đại học tốt chỉ là bắt đầu. Việc học tốt và đạt tới mục đích giáo dục là quan trọng hơn. Do đó con trai bạn cần có kĩ năng ngôn ngữ tiếng Anh tốt TRƯỚC KHI cháu sang Mĩ vì mọi bài giảng, bài tập về nhà, bài thi và đối thoại giữa sinh viên và giáo sư đều trong tiếng Anh. Nếu con trai bạn tới mà kém thuần thục tiếng Anh, cháu sẽ gặp khó khăn học tập, đặc biệt trog năm đầu tiên. Tôi đã thấy nhiều sinh viên nước ngoài đã không học tốt trong năm đầu vì yếu ngôn ngữ. Nhiều người không thể bắt kịp với lớp, đâm ra thất vọng, chán nản và thậm chí một số người còn bỏ trường.

Điều quan trọng thứ tư là phải chắc rằng con trai bạn được chuẩn bị để sống độc lập và có trách nhiệm cho bản thân cháu. Nhiều thanh niên KHÔNG được chuẩn bị nhưng đột nhiên tới một chỗ mới, môi trường mới, văn hoá mới, với ngôn ngữ bị giới hạn thường cảm thấy chán nản, nhớ nhà, và đối diện với nhiều khó khăn điều có thể làm sao lãng họ khỏi việc học tập. Một số người không học về việc có trách nhiệm, và không có giám sát của gia đình, nhiều người dễ dàng lâm vào những thói quen xấu và không học tập. Với nhiều sinh viên, vào đại học nước ngoài, không có chuẩn bị đúng và hướng dẫn nào đó có thể là thách thức và rủi ro. Phải chắc làm việc với con trai bạn và cho phép cháu có trách nhiệm nhiều hơn về học tập và phát triển thói quen học tốt.

English version

Full article: Prepare to study abroad

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Lời khuyên cho các bậc phụ huynh
  • Biên tập: Kipkis.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!