Chuẩn bị đất trồng mía

5.4 Chuẩn bị đất trồng mía

Yêu cầu kỹ thuật

Đất trồng mía phải sạch cỏ dại, cày sâu 25 - 30 cm, đảm bảo tơi xốp và không bị lỏi. Độ sâu rạch hàng > 25 cm.

Kỹ thuật làm đất

- Đối với vùng đất cao:

+ Đối với đất mới khai hoang, trước khi làm đất cần dọn sạch gốc cây, đá tảng. Tiến hành cày từ 3 - 4 lần. Đầu tiên dùng cày phá lâm (cày trụ hoặc cày 3 chảo) cày sâu từ 30 - 35 cm để dọn hết gốc, rễ cây còn sót lại. Sau đó tiến hành cày lần 2, 3, sau mỗi lần cày là 1 lần bừa (lần cày bừa sau vuông góc với lần cày bừa trước).

+ Đối với đất cày phá gốc, tiến hành cày 2 - 3 lần. Lần cày đầu tiên phải cày vuông góc với hàng mía cũ, có độ sâu 25 - 30 cm, sau đó phơi ải ít nhất 3 - 4 tuần để cho gốc mía cũ khô chết hoàn toàn, rồi tiến hành cày lần 2, lần3. Sau mỗi lần cày là 1 lần bừa (lần cày bừa sau vuông góc với lần cày bừa trước). Nếu có điều kiện, nên áp dụng cày ngầm thay thế cho lần cày thứ 2 để phá vỡ tầng đế cày, tăng độ sâu tầng canh tác đến 35 - 40 cm.

+ Sau khi cày, bừa xong, tiến hành rạch hàng, khoảng cách hàng tùy thuộc vào đặc điểm giống, điều kiện đất đai và canh tác cũng như trình độ cơ giới hóa, thông thường hàng cách hàng từ 0,8 - 1,2 m.

- Đối với vùng đất thấp có lên liếp:

+ Nếu làm đất bằng cơ giới thì kỹ thuật làm đất tương tự như vùng đất cao. Rạch hàng dọc theo liếp.

+ Nếu làm đất bằng thủ công: Tiến hành dọn vệ sinh đồng ruộng, sau đó đào rãnh (hộc), sâu 25 - 30 cm, rộng 25 - 30 cm. Khoảng cách giữa 2 rãnh từ 1 - 1,2 m.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Ngân hàng kiến thức trồng mía
  • Tác giả: Viện nghiên cứu mía đường
  • Nguồn: vienmiaduong.vn
"Like" us to know more!