Cho trẻ nhẹ cân uống bao nhiêu sữa là đủ cho một ngày?

Cho trẻ nhẹ cân uống bao nhiêu sữa là đủ cho một ngày?

- Ngày đầu tiên: 60 ml cho mỗi kg cân nặng của trẻ. Chia làm 8 bữa (hay cho uống cách mỗi 3 giờ).

- Ngày thứ hai: 80 ml/kg.

- Ngày thứ ba: 100 ml/kg.

- Từ ngày thứ tư đến ngày thứ bảy: mỗi ngày tăng 20 ml/kg.

- Từ ngày thứ tám trở đi: 200 ml/kg/ngày

- Duy trì lượng sữa này cho đến khi cân nặng bé đạt cân nặng của trẻ bình thường và có thể tự bú mẹ.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Cẩm nang cho các bà mẹ trẻ
  • Tác giả: Ngọc Lan
  • Nhà xuất bản: NXB Từ Điển Bách Khoa
"Like" us to know more!