Cho thấy bạn hiểu vấn đề

Cho thấy bạn hiểu vấn đề

Giờ thì công việc của bạn là làm sao để người khác biết rằng bạn đã hiểu rõ các vấn đề liên quan. Không chỉ hiểu khó khăn của họ mà còn cả các vấn đề khác có thể xung đột với mục tiêu của bạn.

Khi mọi người thấy rằng bạn đã hiểu rõ vấn đề, họ sẽ muốn lắng nghe bạn hơn. Bạn nghĩ xem, tại sao họ lại phải coi trọng ý kiến của bạn trong khi bạn chẳng hề biết có chuyện gì đang xảy ra, không nắm rõ sự việc hoặc không hiểu tâm thế hiện tại của nhóm? Ngược lại, nếu bạn hoàn toàn thấu hiểu tình hình thì ý kiến của bạn sẽ đáng được cân nhắc và lời khuyên của bạn về cách xử trí vấn đề sẽ được coi trọng.

Chỉ giải quyết các rắc rối cho riêng mình không bao giờ là đủ. Bạn phải suy nghĩ thấu đáo rồi làm sao để người kia biết rằng bạn hiểu. Từ đó, bạn sẽ có uy tín hơn rất nhiều.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 100 bí quyết để có được mọi điều bạn muốn
  • Tác giả: Richard Templar
  • Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Lao động - Xã hội
  • Nhà phát hành: Công ty CP Sách Alpha
  • Nguồn: Cafebuoitoi
"Like" us to know more!