Cho thóc vào các ô bàn cờ

116. Cho thóc vào các ô bàn cờ

Thuở xa xưa có một vị đại thần thông minh, dâng lên nhà vua Ấn Độ trò chơi cờ vua. Bàn cờ có 64 ô vuông, với các quân cờ khắc chữ “hoàng đế”, “hoàng hậu”, “xe”, “pháo”, “mã”,...

Trò chơi biến hóa vô cùng, chơi hàng trăm ván cũng vẫn không chán!

Quốc vương cao hứng liền bảo vị đại thần thông minh đó:

- Trẫm muốn trọng thưởng cho khanh. Nói đi, khanh muốn gì trẫm cũng sẽ cho.

Vị đại thần liền thưa:

- Thần chỉ xin một só hạt thóc thôi ạ!

- Thóc! Ha ha... khanh muốn bao nhiêu?

- Tâu bệ hạ. Người hãy cho 1 hạt thóc vào ô đầu tiên trên bàn cờ, sau đó cho vào ô tiếp theo số hạt gấp đôi ô ngay liền trước đó...!

Quốc vương nghĩ: “Thế thì có đáng bao nhiêu đâu”, và lệnh ngay cho quan coi giữ kho thóc:

- Khanh mau mang thóc thưởng cho ông ta!

Quan giữ kho lương tính toán một lúc thì mặt liền biến sắc, kinh hãi tâu lên Quốc vương suy nghĩ của mình.

Đến lượt Quốc vương cũng sợ cuống lên:

- Vậy phải xử lý thế nào? Đúng là trẫm không thể đáp ứng đòi hỏi của ông ta. Nhưng trẫm đã trót hứa rồi! Khanh mau nghĩ cách giúp trẫm!

Nghĩ ngợi một lúc, quan quản lương trình tấu mưu kế của mình:

- Xin bệ hạ cứ lệnh mở kho lương, sau đó bảo vị đại thần được thưởng tự mình đếm lấy từng hạt thóc cho đủ số lượng được thưởng là được!

Nghe xong Quốc vương cả mừng phán:

- Xem ra, chí ít trí thông minh của khanh có thể sánh được với ông ta. Trẫm quyết định chọn khanh làm tể tướng!

Vậy có gì bất thường trong việc bỏ thóc vào ô bàn cờ, mà khiến cả vua quan họ cuống lên thế?

Và quan quản lương đã nghĩ ra được tuyệt chiêu gì?

Giải đáp:

Số thóc lần lượt bỏ vào các ô theo dãy số: (1= 20)

20 +21 +....+263. Số hạt này tương đương với cả nghìn tỷ mét khối thóc, nhiều gấp bội năng lực sản xuất của toàn thế giới. Chính vì vậy mà nhà vua cho mở kho thóc ra, để vị đại thần “bàn cờ” kia tự mình đếm và lấy cho đủ số hạt thóc được ban thưởng. Ôi, nếu vậy thì ông ta phải sống thọ trên trăm nghìn tuổi!

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Đố khéo giảng hay nâng cao trí tuệ
  • Tác giả: Thái Quỳnh Tân
  • Nhà xuất bản: Văn hóa thông tin, 2007
  • Nguồn: TVE, tamnt07

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!