Cho rằng mình nhất định sẽ thành công

Cho rằng mình nhất định sẽ thành công

Con người là một loài động vật của môi trường, tính cách của con người cũng không phải là ngay từ khi sinh ra đã như vậy, mà là do môi trường quyết định sau khi sinh ra. Bất kể là môi trường ra sao, những người trước sau cho rằng mình nhất định sẽ thành công cuối cùng nhất định cũng sẽ thành công.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 101 kinh nghiệm thành đạt trong cuộc sống
  • Tác giả: Hoàng Thanh
  • Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!