Cho mình nhiều thời gian hơn

Cho mình nhiều thời gian hơn

Chúng ta dường như chưa học biết cách quan tâm, thương lấy bản thân. Vì lý do công việc, chúng ta gần như không còn thời gian để dùng vào những mặt khác - bạn đời, con cái, bạn bè, và nhất là bản thân mình. Dành cho mình nhiều thời gian hơn là một việc rất quan trọng. Về mặt tinh thần, vứt bỏ áp lực công việc, thoải mái một chút, nó rất cần thiết cho duy trì một năng lực sáng tạo tràn trề.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 101 kinh nghiệm thành đạt trong cuộc sống
  • Tác giả: Hoàng Thanh
  • Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!