Cho biết vài điều về những đặc điểm bề mặt thú vị của mặt trăng?

Cho biết vài điều về những đặc điểm bề mặt thú vị của mặt trăng?

82. Tell something about the interesting surface features of the moon?

On the moon's surface, there are many interesting surface features, such as craters, mountain ranges, and lava plains. The moon's top layer is a rocky solid, perhaps 800 km thick. Beneath this layer, there is a partially molten zone.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khong-gian-39.jpg

Cho biết vài điều về những đặc điểm bề mặt thú vị của mặt trăng?

Trên bề mặt của mặt trăng, có nhiều đặc điểm bề mặt thú vị, chẳng hạn như các hố, các dãy núi, các vùng đồng bằng nhung nham. Tầng trên của mặt trăng là tầng cứng có đá, có bề dày khoảng 800 km. Bên dưới tầng này, có một vùng nóng chảy một phần.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về không gian
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!