Cho anh ta một chút quan tâm đặc biệt

Cho anh ta một chút quan tâm đặc biệt

Trong trường hợp thông thường, khi con trai tỏ ra quan tâm, giúp đỡ con gái thì thường rất cẩn thận, hơn nữa thường kéo thêm một vài người bạn nữa cùng hành động, rất ít khi một mình bày tỏ với đối phương. Vì vậy, bạn cần làm cho anh ta phát hiện ra mình đột nhiên quan tâm đặc biệt tới anh ta, thường ngầm cho anh ta những sự giúp đỡ bất ngờ.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 101 kinh nghiệm thành đạt trong cuộc sống
  • Tác giả: Hoàng Thanh
  • Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!