Chinese civilization - Nền văn minh Trung Hoa/Chú thích từ vựng

Chú thích từ vựng
 • Buddha: Đức Phật
 • Taoism: Lão giáo
 • Coin: tiền kim loại
 • Chinese dress: trang phục người Trung Hoa
 • Elephant: voi
 • Bird: chim
 • Porcelan Pitcher: bình rót bằng gốm sứ
 • Pronze pitcher: bình rót bằng đồng thiếc
 • Confucius: Khổng Tử
 • Lao Tzu: Lão Tử

Tác phẩm, tác giả, nguồn

 • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về các nền văn minh
 • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
 • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
 • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!