Chinese civilization - Nền văn minh Trung Hoa

Chinese civilization - Nền văn minh Trung Hoa

Nền văn minh Trung Hoa phát triển và hưng thịnh trên bờ sông Hoàng Hà. Nền văn minh sớm nhất phát triển ở Trung Hoa là nền văn minh nhà Thương. Nó kéo dài từ năm 1765 tới năm 1122 trước công nguyên. Sau đó, triều đại nhà Thương bị lật đổ bởi triều đại nhà Chu vào thế kỷ thứ 12 trước công nguyên.

(The Chinese civilization developed and prospered on the banks of Hwang-Ho. The earliest civilization that flourished in China was the Shang Civilization. It lasted from 1765 to 1122 B.C. Later, the Shang dynasty was overthrown by Chou dynasty in twelfth century B.C.)

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về các nền văn minh
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!