Chim sơn ca (chuyện chuyện)

CHIM SƠN CA (CHUYỆN CHUYỆN)

Chim sơn ca

Chim sơn ca là một thứ chim ở ngoài đồng, mình và lông gần giống như chim sẻ, nhưng mỏ dài và chân nhỏ hơn.

Chim sơn ca là giống chim hay hót, nhất là về mùa xuân. Thường thường nó vừa bay, vừa hót, càng bay cao, giọng càng véo von. Tiếng hót to, có khi nó bay thật cao, trông không thấy, mà vẫn nghe tiếng hót. Khi không bay thì đậu ở dưới đất, chứ không đậu trên cành cây mà những lúc đậu ở dưới dưới đất, thì không hót bao giờ.

Người ta thường nuôi chim sơn ca để nghe nó hót; song nuôi nó thì công phu lắm, và phải bắt từ khi mới nở thì mới nuôi được

Giải nghĩa

Véo von = cao giọng mà nghe hay.

Đậu = đứng một chỗ, nói về loài chim.

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!