Chim hoàng anh

CHIM HOÀNG ANH

Chim hoàng anh

Trong các thứ chim, có chim hoàng anh, ai cũng cho là đẹp. Mình vàng, mỏ đỏ, chân đen, tiếng hót véo von, nghe vui tai lắm. Hằng năm đến vụ tháng hai tháng ba, và tháng tám tháng chín, giống chim ấy hay đi từng đàn bốn năm con, ăn sâu bọ ở những cây cối nhà quê. Ây là một loài chim có ích cho sự trồng trọt.

Giải nghĩa

Véo von = giọng cao mà nghe hay.

Hằng năm = năm nào cũng thế.

Trồng trọt = nói chung cả các công việc của nhà làm vườn và làm ruộng màu.

Bài tập

Học tiếng - Mỏ - vụ - sâu bọ - đi từng đàn - cây cối.

Đặt câu - Ở Bắc kỳ mỗi năm có hai … gặt. Mồm con chim gọi là … - Giống chim sẻ hay

đi … - Năm nay có lắm … ăn hại lá cây. Trời có mưa thì … mới tốt.

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!