Chia sẻ thông tin

Chia sẻ thông tin

Những thông tin mà bạn biết được, những tư liệu mà bạn thu thập được, nếu như nó cũng có ích đối với người khác, thì bạn đừng ngại cung cấp cho họ. Đây cũng là một phương pháp hữu hiệu để thể hiện thiện ý. Như thế, người khác cũng sẽ đem chia sẻ nhưng thông tin mà họ có, và cuối cùng là chia sẻ niềm vui.

Không nên nghĩ quá nhiều đến việc cạnh tranh. Hợp tác là sự cạnh tranh mạnh mẽ nhất. Nếu ai ai cũng muốn hợp tác với bạn, cho dù chỉ giúp đỡ bạn một chút thôi, thì bạn cũng vẫn là người mạnh nhất rồi.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 101 kinh nghiệm thành đạt trong cuộc sống
  • Tác giả: Hoàng Thanh
  • Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!