Chi tiêu cho thuốc lá

194. Chi tiêu cho thuốc lá

Bạn có thể ngờ rằng, nay một điếu, mai một gói, dần dần tính gộp lại, mỗi tuần, mỗi năm, người hút thuốc lá đã chi mất bao nhiêu không?

Ngoài số tiền chi ở trên, còn nên kể thêm các khoản:

- Tiền chi cho diêm, bật lửa.

- Quần áo, thảm trải sàn... bị cháy lốm đốm vì tàn thuốc.

- Tiền đánh xi sàn nhà.

- Nước thơm, thuốc đánh răng, thuốc súc miệng răng cho người hút.

- Ngày nghỉ vì bệnh

- Thuốc đặc trì về răng

- Chi cho bảo hiểm sức khoẻ.

Người hút thuốc phải chi thêm về các khoản trên, trung bình mỗi năm quãng 700 đô-la (USD)

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 365 lời khuyên về sức khoẻ
  • Tác giả: Viện thông tin Y học Trung ương
  • Nguồn: TVE và ASEC-Jak
"Like" us to know more!