Chiến thắng tự ti

Chiến thắng tự ti

Cho dù bạn gặp phải chuyện đen đủi, cũng không nên quá phô trương để tìm kiếm sự đồng tình của người khác, bề ngoài cần tỏ ra lạc quan, vui vẻ. Quyết không nên vì gặp một số trắc trở đã hạ thấp giá trị của bản thân mình.

Có thể từ lâu bạn đã có lý tưởng hoặc hoài bão, nhưng vì một số nguyên nhân nào đó, bạn lại cho rằng mình không thể nào thực hiện được lý tưởng, thế nên không cố gắng thử nữa, như thế sẽ càng làm tăng thêm cảm giác bất lực của mình. Phương pháp để xoay chuyển tình thế đó là cho dù làm việc gì, chỉ cần định mục tiêu rồi thì cứ ép mình làm hết sức, điều này sẽ giúp bạn làm cho mình từ tự ti chuyển sang bước thứ nhất của tự trọng, tự tin.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 101 kinh nghiệm thành đạt trong cuộc sống
  • Tác giả: Hoàng Thanh
  • Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!