Chiếc bóng

299. Chiếc bóng

Không ai có thể giết được bản ngã vì bản ngã không có thật. Nó chỉ là một chiếc bóng - không ai có thể giết được chiếc bóng.

Thậm chí việc đánh nhau với một chiếc bóng cũng là một việc xuẩn ngốc, bạn sẽ bị đánh bại - không phải vì chiếc bóng đó mạnh mẽ mà là vì nó không có thật! Nếu bạn đánh nhau với một chiếc bóng, làm sao bạn có thể chiến thắng được? Nó hoàn toàn không thực sự tồn tại; nó là bản ngã.

Bản ngã là chiếc bóng của “tôi”. Cũng giống như thể xác bạn tạo ra một chiếc bóng, “tôi” cũng tạo ra một chiếc bóng. Bạn không thể đánh nhau với nó, bạn không thể giết chết nó; thực ra, đối tượng muốn giết chết nó chính là bản ngã.

Nếu bạn muốn giết chết chiếc bóng này, cách duy nhất là bạn tìm kiếm nguồn sáng, chiếc bóng này sẽ biến mất; bạn hãy sáng suốt hơn và bản ngã sẽ tự nhiên biến mất.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Luận về cuộc đời - 365 ngày khai sáng tâm hồn
  • Nguyên tác tiếng Anh: Every day - 365 Daily meditations
  • Tác giả: Osho
  • Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh
  • Biên dịch: Lê Tuyên
  • Hiệu đính: Lê Gia
  • Ebook (TVE): picicrazy
"Like" us to know more!