Cha mẹ không nên bóc thư riêng của con cái

267. Cha mẹ không nên bóc thư riêng của con cái

Có một số bậc cha mẹ cho rằng thư từ của người khác thì không thể bóc, nhưng thư từ của con cái mình thì có thể bóc xem được. Trên thực tế, cha mẹ bóc thư riêng của con cái cũng là vi phạm pháp luật.

Bởi vì mỗi người đều có những bí mật ở nơi sâu thẳm trong tâm hồn mình và có quyền được giữ bí mật điều đó. Cho nên bóc thư riêng của con cái hoặc xem trộm nhật ký của con cái, nếu không nói là phạm pháp thì chí ít cũng là hành vi vô đạo đức.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: 500 điều cấm kỵ trong cuộc sống hiện đại
  • Tác giả: Hoàng Bắc
  • Nhà xuất bản: Thanh Niên (1999)
  • Thực hiện ebook: quocvu2k (06/04/2007)
  • Nguồn: thuvien-ebook.com
"Like" us to know more!