Chữa vàng da

679. Chữa vàng da

- Lấy 2 cái vỏ bưởi đốt thành tro tán nhỏ, mỗi ngày uống 5-10g sau bữa cơm, mỗi ngày 3 lần.

- Lấy 50g vỏ cây anh đào, sắc uống hết trong 2 lần, uống khi đói. Uống liền trong 1 tuần sẽ có tác dụng

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 800 mẹo vặt trong cuộc sống hàng ngày
  • Tác giả: Ngô Bích Thuận
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!