Chữa nhọt trong tai

649. Chữa nhọt trong tai

Khi bị nhọt trong tai, ta lấy vừa lượng phèn chua, giã nhỏ thành bột, thổi vào trong tai, mỗi ngày 3 lần, vài ngày là khỏi.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 800 mẹo vặt trong cuộc sống hàng ngày
  • Tác giả: Ngô Bích Thuận
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!