Chữ Hán là do ai sáng tạo?

Chữ Hán là do ai sáng tạo?

Sự xuất hiện của văn tự là sự kiện quan trọng nhất trong quá trình phát triển xã hội của nhân loại và cũng là một trong các tiêu chuẩn chủ yếu của các nền văn minh nhân loại. Sau khi có được văn tự rồi thì người ta sẽ có thể ghi lại và truyền đạt ngữ ngôn tư tưởng và tri thức, làm cho sự giao lưu giữa loài người không còn có những sự hạn chế về không gian và thời gian nữa.

Trung Quốc là một nước văn minh cổ xưa, văn tự đã xuất hiện rất sớm và dân gian cho rằng nó do Thương Hiệt tạo ra. Thương Hiệt vốn là một sử quan thời Hoàng Đế. Truyền thuyết kể lại rằng ông ta có được sự gợi ý của những dấu vết mà các loài chim loài thú để lại trên mặt đất, cho nên đã sáng tạo ra văn tự để thay cho phương pháp nguyên thủy là dùng các nút dây để ghi lại các sự việc, tức là trên một sợi dây tết những cái nút có số lượng và độ dài, màu sắc khác nhau để ghi các sự việc.

Song các chữ mà Thương Hiệt tạo ra như thế nào, thời gian đã quá xa xưa cho nên bây giờ người ta không còn được biết nữa.

Thật ra truyền thuyết Thương Hiệt tạo ra văn tự là không đáng tin. Số lượng rất lớn các hiện vật khai quật cho biết rằng ngay trước thời kì Hoàng Đế cũng đã có văn tự rồi. Chữ Hán của người Trung Quốc hình thành dần dần trải qua một thực tiễn xã hội rất là lâu dài chứ không thể nào do một người nào đơn độc sáng tạo ra được. Tuy nhiên vẫn có khả năng là Thương Hiệt đã dựa vào cơ sở của người xưa để định hình và quy phạm hóa văn tự.

Chữ Hán cổ xưa nhất có người nói là chữ trên mai rùa và xương thú (giáp cốt văn). Nhưng trước loại chữ này, trên một số đồ gốm người ta đã thấy khắc họa những kí hiệu đơn giản. Nhìn vào những vật có thực mà xét thì việc sản sinh ra chữ Hán ít nhất cũng có lịch sử đã sáu ngàn năm rồi. Nó đã trải qua những sự biến hóa giáp cốt văn, kim văn (chữ trên các đồ đồng thau và sắt), triện văn (chữ thể triện), lệ thư (chữ thể lệ), khải thư (chữ thể khải) từ rắc rối đi tới đơn giản, số chữ từ ít tăng thêm đến nhiều, rồi cuối cùng mới có được chữ Hán ngày nay.

VƯƠNG QUỐC DŨNG

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Biết tất tật chuyện trong thiên hạ
  • Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây liên kết với Nhà xuất bản Thuận Hóa
  • Dịch từ tiếng Hán theo: Tiểu học sinh thiên hạ sự toàn tri đạo (Thiếu niên Nhi đồng Xuất bản xã, Tháng 3 năm 2001)
  • Những người dịch: Nguyễn Thị Ngân Linh, Nguyễn Thị Hồng Hà, Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Nguyễn Thị Tố Mai
  • Người hiệu đính: Nguyễn Thụy Ứng
  • Thực hiện ebook: hoi_ls (thuvien-ebook.com)
"Like" us to know more!